Category Archives

5 Articles
Krakowskie sny Amona Goetha

Krakowskie sny Amona Goetha

Krakowskie sny Amona Goetha Agnieszki Daukszy i Szymona Maliborskiego był poświęcony ofiarom komendanta obozu koncentracyjnego w Płaszowie oraz osobie ich oprawcy. Projekt miał miejsce w willi niegdyś zamieszkiwanej przez Goetha przy ul. Wiktora Heltmana 22. Goeth – znany ze swojej zbrodniczej działalności – sportretowany został w relacjach więźniów, którym udało się przeżyć niewolę w obozie pracy (późniejszym obozie koncentracyjnym). Korzystając z ich relacji oraz innych materiałów archiwalnych, artyści stworzyli tekstowo-wizualną opowieść podejmującą złożoną kwestię „nie-miejsc pamięci”. Read More

„Ginczanka. Żar–Ptak“ – koncert performatywny

„Ginczanka. Żar–Ptak“ – koncert performatywny

„Żar-Ptak o piórach z płomieni tokuje i niepokoi?“
Zuzanna Ginczanka, „Żar-Ptak“, „Skamander” (1937)

Ze spotkania dwóch duetów artystycznych powstał poruszający, eksperymentalny collage słowa i muzyki. Inspiracją dla twórców projektu są ponadczasowe wiersze Zuzanny Ginczanki połączone z transową muzyką duetu SzaZa i szamańskim głosem Doroty Jaremy. Read More