Krakowskie sny Amona Goetha Agnieszki Daukszy i Szymona Maliborskiego był poświęcony ofiarom komendanta obozu koncentracyjnego w Płaszowie oraz osobie ich oprawcy. Projekt miał miejsce w willi niegdyś zamieszkiwanej przez Goetha przy ul. Wiktora Heltmana 22. Goeth – znany ze swojej zbrodniczej działalności – sportretowany został w relacjach więźniów, którym udało się przeżyć niewolę w obozie pracy (późniejszym obozie koncentracyjnym). Korzystając z ich relacji oraz innych materiałów archiwalnych, artyści stworzyli tekstowo-wizualną opowieść podejmującą złożoną kwestię „nie-miejsc pamięci”.

W ramach stworzonej przez artystów na poły historycznej, na poły potencjalnej narracji spojrzeli na krakowską rzeczywistość lat 40. przez pryzmat egzystencji Goetha w ówczesnych realiach. Twórców interesowały relacje interpersonalne komendanta (z rodziną, współpracownikami, ale i więźniami obozu, którzy niejednokrotnie zmuszeni byli funkcjonować pośród domowych przestrzeni Goetha), jak również jego obsesje i fantazmaty (m.in. wyobrażenie obozu pracy jako wcielonej utopii).

[ze strony www.artboomfestival.pl, czytaj wiecej]

Projekt prezentowany w ramach Grolsch ArtBoom Festival w 2013 roku. Był udostępniony dla publiczności w dniach 14/06/2013 – 21/06/2013, za zgodą ówczesnego właściciela budynku.

W 2015 roku willa Amona Goetha przy ul.Heltmana została sprzedana i jako własność prywatna nie jest udostępniana dla zwiedzających.


Szymon Maliborski – absolwent historii sztuki oraz student polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. Niezależny kurator. Twórca filmów wideo oraz współtwórca kolektywu artystyczno-teoretycznego Roboczogodzina. Zainteresowany związkami sztuki i historii.

Agnieszka Dauksza – doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą afektom w nowoczesnej teorii. Twórczyni filmów. Autorka książki (Kobiety na drodze. Doświadczenie przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2013) oraz licznych publikacji, m.in. w Tekstach Drugich.

Oboje twórców są związani z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i współpracują z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci.