Koła Naukowe

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury tworzą przede wszystkim studentów i studentki specjalności antropologiczno-kulturowej. Nie brakuje w nim jednak osób z innych specjalności filologii polskiej lub zainteresowanych literaturoznawstwem i kulturoznawstwem. Działalność Koła opiera się przede wszystkim na współtworzeniu kultury akademickiej; obejmuje organizację imprez kulturalnych, konferencji naukowych oraz spotkań literackich i naukowych.

E-MAIL: uj.knalik@gmail.com

Strona WWW: https://knalikuj.wordpress.com

 

Koło Naukowe Tekstów Kultury  jest inicjatywą, która powstała w roku akademickim 2013/2014, związaną
z kierunkiem Teksty Kultury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym celem jest przede wszystkim stwarzanie takich form współpracy, które nie tylko sprzyjają rozwojowi pracy naukowej i inicjatywie twórczej, ale służą również swobodnej wymianie idei oraz integracji. Różnorodność zainteresowań badawczych członków Koła Naukowego dobrze oddaje wielość utworzonych w ramach niego sekcji: badań orientalistycznych, baśniowości i fantastyki, badań nad cielesnością i tożsamością oraz kultury miasta.

Strona WWW: https://tekstykultury.wordpress.com/

E-MAIL: kolo.teksty@gmail.com