Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci

Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci jest jednostką naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną, popularyzatorską i wydawniczą działającą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teoriami i praktykami kulturowymi związanymi ze zjawiskami pamięci w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Prowadzi prace badawcze w ramach grantów Awkward objects of genocide. Vernacular art on the Holocaust and ethnographic museums, w ramach zespołowego projektu  Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horyzont2020, Reflective Society; Uniwersytet w Klagenfurcie, 2016-2018) orazNieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, Rozwój).

Research Center for Memory Culture  is an educational and research initiative in the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. Affiliated scholars work on issues related to individual and collective memory, dealing with both the theory and practices of memory within contemporary culture. The Center is currently occupied with the following projects: Unmemorialized Sites of Genocide and Their Impact on Collective Memory, Cultural Identity, Ethical Attitudes and Intercultural Relations in Contemporary Poland (Polish Ministry of Science and Higher Education, the National Programme for the Development of Humanities, 2016-2019); and Awkward Objects of Genocide and Vernacular Art on the Holocaust and Ethnographic Museums, developed within the project consortium, Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (European Commission, Horizon2020, Reflective Society; Head: University of Klagenfurt, 2016-2018).